Αναζήτηση

Η Tropical Cafe πρωτοπορεί στο In-House Roasting / Tropical Cafe pioneers in In-House Roasting

Η Tropical Café πριν από μερικά χρόνια μπήκε δυναμικά στο χώρο του καφέ, μαθαίνοντας στον κόσμο και κυρίως στους ιδιοκτήτες Café, τη διαδικασία του καβουρδίσματος και το πώς μπορούν να το πετύχουν μέσα στον χώρο τους. Διαθέτοντας πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία και μαζική παραγωγή στην Ελλάδα μηχανημάτων εστίασης και όχι μόνον, εισήγαγε στην αγορά την πρώτη πλήρως αυτόματη μηχανή καβουρδίσματος καφέ. Έως το διάστημα εκείνο, η διαδικασία του καβουρδίσματος απαιτούσε ειδικά σχεδιασμένους χώρους, με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και καταρτισμένο προσωπικό. Η Tropical Café όμως το άλλαξε αυτό. Με τη μηχανή καβουρδίσματος TR-1000, δεν χρειάζεται τίποτα από τα παραπάνω. Δημιούργησε μία νέα μόδα όπου τα καταστήματα καβουρδίζουν τον καφέ μέσα στο μαγαζί τους. Είναι μικρή στο μέγεθος, δεν χρειάζεται άδεια εγκατάστασης, και εφόσον είναι πλήρως αυτόματη δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό.


Τι σημαίνει πλήρως αυτόματη ; Σημαίνει ότι ο καφές καβουρδίζεται χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη παρέμβαση. Συγκεκριμένα, ανοίγουμε τη μηχανή, επιλέγουμε το επιθυμητό προφίλ καβουρδίσματος και αρχίζει η προθέρμανση. Όταν ολοκληρωθεί, το μηχάνημα μάς ειδοποιεί και ρίχνουμε τον καφέ στην υποδοχή. Από κει και πέρα όλα γίνονται αυτόματα. Ο καφές καβουρδίζεται κι όταν η διαδικασία τελειώσει, βγαίνει από τον θάλαμο, πέφτει στο ταψί και τέλος αρχίζει η διαδικασία ψύξης του. Τόσο απλά!


Γιατί κάποιος να καβουρδίζει τον καφέ στον χώρο του; Αρχικά, η μηχανή καβουρδίσματος παραπέμπει τον πελάτη σε κάτι παραδοσιακό και διαφορετικό και βλέποντάς το δημιουργείται ενδιαφέρον γύρω από την όλη διαδικασία. Στη συνέχεια, όταν ο καφές καβουρδίζεται, αναδύεται στον χώρο μια ευχάριστη μυρωδιά που δελεάζει τους πάντες. Ο καφές είναι πάντα φρέσκος και εσείς ψήνετε όση ποσότητα επιθυμείτε. Τέλος, το κόστος του ωμού καφέ είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό του καβουρδισμένου κι έτσι ο κάθε επιχειρηματίας έχει μεγαλύτερο κέρδος.


Αξίζει να σημειωθεί, ότι εταιρίες κολοσσοί στον χώρο του καφέ, υιοθέτησαν την ιδέα μας και επιχείρησαν να προμηθεύσουν τους πελάτες τους με αποτυχημένες αντιγραφές της δικιάς μας μηχανής καβουρδίσματος ΤR-1000. Πολύ γρήγορα όμως, αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν από την αγορά ως ακατάλληλα για τη χρήση που τα προόριζαν.


Μετά την επιτυχία της 2κιλης TR-1000 και ύστερα από απαίτηση πελατών μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την νέα μας 5κιλη αυτόματη μηχανή καβουρδίσματος TR-5000, για μεγαλύτερη ποσότητα καβουρδίσματος καφέ (έως 5 κιλά).


Γνωρίστε και εσείς τη μαγεία του καβουρδίσματος και κάντε τη διαφορά! Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.tropicalcoffe.gr ή καλέστε στο 2105129707.Tropical Café a few years ago entered dynamically into the coffee business, teaching the world and especially the café owners, the process of roasting and how they can achieve it within their space. With over 45 years of experience in the creation and mass production in Greece of catering machines and more, it introduced to the market the first fully automatic coffee roasting machine. Until that time, the roasting process required specially designed areas, with specialized facilities and qualified personnel. But Tropical Café changed that. With the TR-1000 roasting machine, you don't need any of the above. We created a new fashion where the shops roast the coffee in their shop. It is small in size, does not need an installation permit, and as long as it is fully automatic it does not need qualified personnel.


What does fully automatic mean? It means that coffee is roasted without the need for human intervention. Specifically, we open the machine, choose the desired roasting profile and the warm-up begins. When finished, the machine alerts us to pour the coffee into the socket. From then on, everything happens automatically. The coffee is roasted and when the process is finished, it comes out of the chamber, falls into the pan and finally begins the cooling process. It's that simple!


Why would someone roast the coffee in their place? Initially, the roasting machine refers the customer to something traditional and different and seeing it creates interest around the whole process. Then, when the coffee is roasted, a pleasant smell emerges in the room that tempts everyone. The coffee is always fresh and you roast as much as you like. Finally, the cost of raw coffee is significantly lower than that of roasted coffee, so every entrepreneur makes a bigger profit.


It is worth noting that giant companies in the coffee business, adopted our idea and attempted to supply their customers with failed copies of our own roasting machine TR-1000. Very quickly, however, they were forced to withdraw them from the market as unfit for use as intended.


After the success of the 2kg TR-1000 and at the request of our customers, we are pleased to present to you our new 5kg automatic roasting machine TR-5000, for a greater amount of coffee roasting (up to 5 kg).

Get to know the magic of roasting and make a difference! For more information visit www.tropicalcoffe.gr or call 2105129707.


CONTACT

US

Tηλ.: (+30) 2105129707

(+30) 6974070203

Εmail: info@tropicalcafe.gr

VISIT

US

Ανοιχτά 09:00-14:30

Νικολάκου 3, 10442 Αθήνα

 

Newsletter

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

©2020 Created by Tropical Cafe

Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη στον αυτοματισμό και τη ρομποτική και έχει λάβει Ευρωπαϊκές & Διεθνείς διακρίσεις. Κατασκευάζουμε μηχανές καβουρδίσματος καφέ και προϊόντα HO.RE.CA .